Moleri na Dupcu

Kako je bilo bojati obiteljsku kuću?

"Radili smo od 8.30h do 16h bez pauze i ručka jer smo se toliko uživjeli i zabavili u svemu da je zanimljivo bilo vidjeti kako čovjek sam sebe podcjenjuje i koliko se uz složan rad može puno toga postići.
Složan rad s neznancima koje pokreće isti Duh radosti i zajedništva :)."

"Bilo je prezabavno i izazovno. Najprije nismo imali drugu kantu za miješanje boje, a onda smo otkrili da nam četke za krečenje ni štapa nemaju. Bio je to veliki poziv na korištenje razuma i snalažljivosti čovjeka u prirodi :D. Tko bi rekao da studenti povijesti, teologije, krajobrazne arhitekture i prava mogu biti tako dobri moleri."