Kap dobrote

Cijepanje drva kod starijih ljudi 🙂 Bilo je lijepo vidjeti osmijeh na njihovim licima, jer smo tu radi njih 🙂