GrupnaEkipo, prijavite svoj dobro uigrani tim koji A�e svojim zajedniA?kim radom obogatiti ovaj volonterski projekt. Pred vama je prijavnica u kojoj A�emo prikupiti sve potrebne podatke. VaA?no je da odredite voditelja grupe, punoljetnu osobu, kako bi organizacija i komunikacija bila A?to lakA?a. Grupa moA?e brojiti najviA?e 20 A?lanova, no vaA?no je da budete spremni na eventualno dijeljenje na dvije manje grupe ako A�e to zahtjevati potrebe akcije. VaA?no je takoA�er da se usuglasite oko poslova koje ste spremni obavljati, odnosno da svima bude prihvatljivo raditi istu vrstu posla, jer A�ete kao tim sudjelovati i volontirati u istoj akciji. Napomena: kod prijave prvo izaberite broj osoba, a onda upiA?ite podatke za sve pojedince i povucite miA?em do dolje za potvrdu podataka. Volontirat A�e se cijeli dan u petak i subotu, 16. i 17. listopada, a na nekim mjestima i u nedjelju 18. listopada prijepodne. Nedjeljno poslijepodne rezervirano je za zajedniA?ki zarA?etak projekta. Beskompromisnost ove akcije podrazumijeva tvoje volontiranje tijekom svih dana akcije na mjestu koje A�e ti biti dodijeljeno.

Prijave su zavrA?ene.

Prijave za projekt u 2016. godini su na www.72sata.hr.

A writing program is excellent because it writemypapers discount provides you a variety of writing styles.