NaA?i vrijedni organizatori pripremaju ovogodiA?nji projekt. Dok su oni u pripremama vi oslobodite svoj raspored za 12.-15.10. i pripremite se za prijave u rujnu!